Εταιρία

Η GoldenStar Properties δραστηριοποιείται στην αγορά του Real Estate αναλαμβάνοντας ακίνητα προς πώληση και ενοικίαση, από το 2015. Ξεκινήσαμε με γνώμονα την δημιουργικότητα, το πάθος και την πεποίθηση ότι η κατοικία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου, καθώς θα πρέπει να προσφέρει άνεση και να καλύπτει τις ανάγκες του. Στην εταιρία μας πιστεύοντας στην ομαδική δουλειά και με σεβασμό στις ανάγκες του κάθε πελάτη μας δημιουργούμε μια σχέση εμπιστοσύνης που παραβλέπει πρόσκαιρα οφέλη και η οποία προσβλέπει σε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία. Συναισθανόμενοι λοιπόν την ευθύνη που έχουμε αναλάβει, είμαστε δίπλα στον πελάτη μας σε όλα τα στάδια της αγοροπωλησίας όχι μόνο ως συνεργάτες αλλά και ως έμπιστοι σύμβουλοι. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εμπιστοσύνη σας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την περιήγησή σας.

 

Οι Αξίες μας

Ακεραιότητα Η ακεραιότητα αποτελούσε ανέκαθεν τη βασική αξία του εταιρικού μας χαρακτήρα. Η συμπεριφορά μας χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ειλικρίνεια και συνέπεια. Στον ανταγωνισμό που διέπει την σύγχρονη αγορά, η GoldenStar Properties διατηρεί την προσήλωση της στο κέρδος των πελατών της. Δημιουργούμε μία σχέση εμπιστοσύνης που παραβλέπει πρόσκαιρα οφέλη και στοχεύει στη μακροπρόθεσμη συνεργασία με οφέλη για όλους.

Ομαδικό πνεύμαΠιστεύουμε στην ομαδική δουλειά και στην δύναμη του συνόλου. Δημιουργούμε ανοικτές και θετικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, ώστε να προάγουμε τη συνεργασία και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Μέσω του συλλογικού πνεύματος και της εξέλιξης των σχέσεων στην εργασία μας, προχωράμε δυναμικά στο μέλλον.

Συνεχής βελτίωσηΗ συνεχής βελτίωση ως αποτέλεσμα των αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας, αποτελεί υποχρέωση όλων μας. Θεωρούμε την GoldenStar Properties έναν οργανισμό που μαθαίνει. Η μάθηση αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, τόσο σε ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Καινοτομία Αναζητούμε συνεχώς νέες ιδέες και προτάσεις ενθαρρύνοντας την καινοτομία που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ανάπτυξής μας.
 

Κοινωνική ευθύνη

Οι άνθρωποι της GoldenStar Properties, συναισθανόμενοι την ευθύνη που έχουμε αναλάβει, στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και στις ανάγκες των πελατών μας. Αισθανόμαστε την ευθύνη που έχουμε προς τους πελάτες μας και αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο που έχουν οι υπηρεσίες μας. Ασκούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες πάντοτε με σεβασμό προς τον άνθρωπο, τη κοινωνία και το περιβάλλον.